Nieuwe map aanmaken

Het doel van dit artikel is uit te leggen hoe u een nieuwe map aanmaakt. 

De krachtige module Documents van Kairnial biedt robuust en geavanceerd documentbeheer en -archivering voor al uw bedrijfskritische projectdocumentatie, zoals tekeningen, specificaties, offertepakketten, checklists, rapporten...

Om de module Documents te gebruiken, moet u een projectmapstructuur definiëren om de benodigde bestanden op te slaan en te beheren.


Om een map aan te maken:

 1. Navigeer naar de module Documents
 2. Klik om de map te selecteren waaraan u een submap wilt toevoegen (Als u wilt dat de nieuwe map onder de hoofdmap van uw project verschijnt, selecteer dan helemaal geen bestaande map).
 3. Klik op het + icoon

  Create_New_Folder.png

 4. Voer een naam in voor uw map
 5. U hebt de mogelijkheid om de map op het hoofdniveau aan te maken als u zich tijdens het proces bedenkt.
  Create_New_Folder_2.png

 6. Klik op de tab Rights. Rollen & groepen worden weergegeven, u kunt dan de rechten instellen

  Create_New_Folder_3.png

  De beschikbare opties zijn:

  Geen toestemming (beide iconen zijn uitgegrijsd) No_permission.png
  Alleen bekijken (het oog icoon is NIET uitgegrijsd) Read_only.png
  Bewerken (beide iconen zijn NIET uitgegrijsd) Edit_permission.png


 7. Klik op Add als u klaar bent.


Volgende stap:

Need further help? Contact our Support Team