Observatie templates aanmaken

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u observatie templates kunt maken. 

U kunt een specifieke lijst van observatie templates maken en bewerken, zodat inspecteurs tijd kunnen besparen bij het vastleggen van observaties ter plaatse. Het zorgt ook voor meer consistentie binnen uw project.

De eindgebruikers zullen de mogelijkheid hebben om gewoon 'drag and drop' pinnen op plannen in de mobiele app om snel observaties te creëren, omdat belangrijke velden automatisch worden ingevuld, zoals observatie type, positie, geadresseerde, beschrijving, en eventuele extra aangepaste velden.


Om nieuwe observatie template aan te maken:

 1. Klik op Models & Plans
 2. Klik op het Model/Plan Assembly (u kunt een specifieke lijst per Model/Plan Assembly hebben)

  Correct_a_Plan_Orientation.png

 3. Klik control_form_cog.png om de Tools sectie te openen
 4. Klik op Observation Templates

  Archive_Observation_Templates.png

 5. Klik op Import from Excel

  Create_Obs_Templates.png

 6. Klik op Copy om alle bestaande kolomkoppen te kopiëren en in een nieuwe Excel-spreadsheet te plakken.

  Create_Obs_Templates_2.png

Opmerking

Deze velden zijn verplicht: Position, bim_model, Contractor Name, description_1 


Als u specifieke aangepaste velden vooraf wilt invullen, moet u een kolom voor elk aangepast veld (reeds geconfigureerd op uw observatieformulier) in uw Excel-spreadsheet hebben. U kunt ook naar behoefte meerdere beschrijvingsvelden toevoegen, zoals hieronder getoond.

Create_Obs_Templates_4.png

7. Zodra u klaar bent, kopieert en plakt u de waarden uit uw Excel-bestand (inclusief de kolomkoppen) in het grijze gebied op het invoerscherm.

Create_Obs_Templates_3.png

8. De observatiesjablonen worden weergegeven. Klik op Save na voltooiing.

Create_Obs_Templates_5.png

9. U kunt nu de velden uit uw Excel-import koppelen aan de geconfigureerde velden in uw project. Sommige velden worden automatisch toegewezen op basis van de veldnaam (bv. Positie, BIM-model, Beschrijving). Andere moeten handmatig worden toegewezen vanuit een selectielijst (bijv. Gebied, Naam aannemer). U kunt er ook voor zorgen dat velden uit de geïmporteerde Excel niet in aanmerking worden genomen door de waarde Ignore tegen de overeenkomstige velden te selecteren.

Create_Obs_Templates_6.png

De Kairnial-oplossing controleert of alle contractanten en posities in het importbestand overeenkomen met die welke reeds in het project bestaan. Als het er een vindt die niet overeenkomt, geeft het de optie om to Create the contact en Create new positions.

Er wordt een indicator getoond van het aantal templates dat zal worden geïmporteerd.

 

Opmerking

Het systeem is beperkt tot 3000 items/per importproces. Er kunnen prestatieproblemen optreden (afhankelijk van de apparaatcapaciteit) als het aantal template items >5000 is, voor een bepaald model/plan samenstelling.

 

Need further help? Contact our Support Team