Jak zgłosić usunięcie usterki (Podwykonawca)

Celem tego artykułu jest wyjaśnienie, w jaki sposób Podwykonawca może zgłosić usunięcie Usterki:

Importuj listę Usterek z projektu do aplikacji Thinkproject Quality

Po pierwsze, wybierz opcję Weryfikacja:


mceclip0.png

Następnie klikamy na + w prawym górnym ekranie i wybieramy Pobierz:

mceclip1.png

Możesz dodać filtry, aby określić, które Usterki chcesz pobrać, lub możesz zachować ustawienia i załadować wszystkie przechwycone usterki.

Wybierz symbol pobierania w prawym górnym rogu ekranu i potwierdź pobieranie:mceclip0.png

W każdej chwili możesz zmienić układ pobranych usterek, klikając + i wybierając Filtr.

Jak wysłać zawiadomienie o usunięciu usterki lub jak odrzucić usterkę

Zobaczysz teraz listę wszystkich przechwyconych usterek, które mają status przypisane do projektu. Wybierz usterkę z listy, aby zadeklarować jej usunięcie lub odrzucenie. Zostaniesz przekierowany do ekranu, w którym możesz zadeklarować zgodę na usunięcie wady. Możesz uzyskać dostęp do usterki i niektórych wartości dodanych podczas jej przechwytywania. Wartości te nie mogą być zmienione. Stuknij w zielone pole z symbolem znacznika, aby zadeklarować zgodę, lub w czerwone pole !, aby odrzucić wadę.

tick.png

Wskazówka

Jeśli naciśniesz i przytrzymasz palec na usterce z listy, po lewej stronie rozwinie się pasek wyboru z polami wyboru. Wybierz wiele wad jednocześnie, aby je wyczyścić, odrzucić wszystkie razem lub usunąć z listy, klikając na odpowiednie ikony na pasku u dołu ekranu.

 

Jak zgłosić usunięcie usterki

Jeśli chcesz zgłosić usunięcie usterki, naciśnij na zielone pole z haczykiem. Możesz zostawić komentarz do powiadomienia o dokonaniu odbioru lub dodać zdjęcie, aby udokumentować swój wybór. Wystarczy, że wypełnisz wymagane pola, wybierając odpowiedni status usterki oraz dodając zdjęcie usuniętej wady. Po uzupełnieniu metadanych, możesz zapisać swoje zmiany klikając na zielony przycisk Zapisz na dolnym ekranie.

Jak odrzucić usterkę

Jeśli chcesz odrzucić usterkę naciśnij na czerwone pole ! Możesz również zostawić komentarz lub załączyć pliki. Zapisz swoją odmowę jak tylko dodasz wszystko co chciałeś. Możesz zapisać swoją odmowę klikając na czerwony przycisk Zapisz na dolnym ekranie.

mceclip2.png

Jeśli albo zadeklarowałeś usunięcie wady albo odmówiłeś jej wykonania kliknij na ikonę strzałki wstecz w lewym górnym rogu ekranu.

Prześlij wynik zgłoszenia usunięcia usterki do projektu

Zostaniesz przekierowany do listy zaimportowanych usterek. Sprawdzone już Usterki są po lewej stronie oznaczone na czerwono lub zielono, w zależności od tego, czy zadeklarowałeś ich usunięcie czy odrzucenie.

mceclip3.png

Jeśli chcesz sprawdzić kolejne usterki, postępuj jak opisano powyżej. Jeśli zakończyłeś sprawdzanie wszystkich usterek, naciśnij na ikonę strzałki skierowanej ku górze w prawym górnym rogu ekranu. Potwierdź przesłanie i poczekaj na zakończenie procesu.

Zawsze możesz sprawdzić Usterki i zapisać wynik w aplikacji, nawet jeśli nie masz połączenia z Internetem, jednak przesłanie na platformę Thinkproject będzie wymagało połączenia z Internetem.

Wynik Twojego procesu sprawdzania usterek jest teraz zapisany na Twoim projekcie

Need further help? Contact our Support Team