Jak sprawdzić status odbioru usterek?

Celem tego artykułu jest wyjaśnienie, jak inwestor lub generalny wykonawca mogą sprawdzić powiadomienie o usunięciu usterek.

Jeśli podwykonawca przesłał przydzielone mu usterki, inwestor i/lub generalny wykonawca mogą sprawdzić powiadomienie o usunięciu usterek za pomocą aplikacji Thinkproject Quality bezpośrednio na miejscu i natychmiast przesłać wynik do projektu.

Krok 1: Pobierz listę wad z projektu do aplikacji Quality

Przekaż listę usterek do aplikacji jakościowej w sposób opisany w artykule Jak zgłosić usunięcie usterki (Podwykonawca).

Zgodnie z wybranymi przez Ciebie filtrami, otrzymasz swoją listę usterek i zaczniesz sprawdzać ich status. Po prostu stuknij w usterkę, której status chcesz sprawdzić.

Wskazówka

Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk na jednej z usterek, po lewej stronie rozwinie się pasek wyboru z polami do zaznaczenia. Wybierz wiele wad jednocześnie, aby zaakceptować lub odrzucić ich usunięcie, albo wykluczyć je z listy, klikając na odpowiednie ikony na pasku u dołu ekranu.

 

Krok 2: Sprawdź status usunięcia usterkek

Jeśli wybrałeś usterkę z listy, zostaniesz przekierowany do ekranu, aby sprawdzić usunięcie wady.

Możesz teraz zobaczyć wszystkie wartości dodane podczas rejestrowania Usterki. Wartości te są oznaczone symbolem kłódki i nie można ich zmienić. W zależności od wyniku sprawdzenia, naciśnij na zielone pole OK z małym haczykiem, aby zaakceptować rozliczenie, lub na czerwone pole !, aby odmówić rozliczenia.


Aby zaakceptować lub odrzucić zgłoszenie usunięcia usterki od podwykonawcy należy postępować zgodnie z opisem w artykule Jak zgłosić usunięcie usterki (podwykonawca).


Krok 3: Jak przesłać informację o weryfikacji na projekt

Jeśli sprawdziłeś zgłoszenie usunięcia usterki jako inwestor lub generalny wykonawca, będziesz musiał przesłać wyniki swojego sprawdzenia i zmiany statusu usterki na projekt.

Aby przesłać wynik postępuj zgodnie z opisem w artykule Jak zgłosić usunięcie Usterki (Podwykonawca).

W zależności od przypisanych ról w systemie, użytkownicy mają różne uprawnienia podczas wgrywania, sprawdzania i usuwania usterek.

W roli inwestora możesz przechwytywać usterki za pomocą aplikacji Quality i sprawdzać powiadomienia o usunięciu usterek od innych użytkowników.

W roli generalnego wykonawcy możesz rejestrować usterki, sprawdzać je i usuwać.

Jeśli jesteś zarejestrowany jako podwykonawca, możesz zgłosić usunięcie usterek za pomocą aplikacji think project! Quality app i edytować usterki na projekcie.

Aby pomóc Ci zrozumieć różne role i prawa lub przepływ zadań w procesie usuwania usterek, zapoznaj się z naszym artykułem dotyczącym procesu zarządzania usterkami.

Need further help? Contact our Support Team