Proces zarządzania usterkami

Celem tego artykułu jest wyjaśnienie przepływu pracy związanego z zarządzaniem usterkami w TP CDE.

 mceclip0.png

 

1. Utwórz Usterkę za pomocą aplikacji Quality. Po przesłaniu, Usterki są przenoszone na platformę i uzyskują odpowiedni status. W momencie utworzenia zgłoszenia przez Zamawiającego/Generalnego Wykonawcy usterki są automatycznie oddzielone i ponumerowane jako Usterka INW lub Usterka GW.

Ten krok został opisany w artykule Umieszczanie usterki za pomocą aplikacji tp Quality.


2. Edycja Usterki w Platformie Thinkproject i korekta lub dodanie informacji. Przekazanie do GW ze statusem nadanym GW.

Ten krok został opisany w artykule Umieszczanie usterek za pomocą platformy Thinkproject.


3. Wybierając status GW-PW, Usterki stają się dostępne dla podwykonawców. Do podwykonawców nie jest kierowana bezpośrednio informacja o usterkach, ale usterki są składane w osobnym filtrze. Usterki można pobrać z filtru podwykonawcy.

Ten krok został opisany w artykule Kontroluj usterkę za pomocą aplikacji Thinkproject Quality App.


4. PW dokumentuje to usunięcie Usterki statusem GW-PW: zmiana statusu przez PW oraz możliwość dodania zdjęcia lub komentarza.

Ten krok został opisany w artykule Jak zgłosić usunięcie usterki (Podwykonawca).

5. Generalny wykonawca dokumentuje zgłoszenia statusem INW-GW: zmiana statusu przez GW oraz możliwość dodania zdjęcia lub komentarz.

Ten krok został opisany w artykule Jak sprawdzić status odbioru usterek?

Need further help? Contact our Support Team