Tworzenie zarejestrowanej firmy

Tak zwane "Zarej. Firmy" są wymagane przed dodaniem użytkownika do projektu.

W obszarze Zarejestrowana firma pod Kontaktami nowy użytkownik musi być odpowiednio zarejestrowany w swojej firmie. Służy to do łączenia kilku uczestników w firmie, nadawania im określonych praw i gromadzenia informacji w jednym miejscu.

1. Utwórz zarej. firmę

Aby utworzyć nową firmę, przejdź do obszaru Kontakty. Wybierz opcję New i Create Reg. Company.

25-08-2022 12-01-31.jpg

Otworzy się okno z kilkoma zakładkami. Pola z gwiazdką są obowiązkowe i muszą być wypełnione.

1.1 Ogólne

25-08-2022 12-03-55.jpg


W polu Firma (forma skrócona) można zapisać "skrót firmy (często 3-cyfrowy) w celu informowania użytkowników, może być on również wykorzystywany w rysunkach i zarządzaniu dokumentami.

Ważne

Skrót firmy nie jest automatycznie zapisywany w konfiguracji. Musi on zostać tam utworzony oddzielnie! (patrz dostosowanie kategorii np. w kodowaniu planu) 

 

Identyfikator firmy musi być unikalny dla wszystkich projektów na całej platformie Thinkproject. Dlatego powinien mieć następującą strukturę: RRMMDD-II-NN

 

Gdzie,

  • YYMMDD data utworzenia firmy
  • II inicjały
  • NN jest dwucyfrową liczbą porządkową

Myślniki w przykładzie służą jedynie do zobrazowania struktury identyfikatora firmy i należy je pominąć podczas tworzenia identyfikatora firmy.

 

Gdy John Smith utworzy swoją trzecią firmę w tym dniu 02/01/2016, otrzyma ona identyfikator firmy: 160201JS03

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji, kliknij na Utwórz, aby utworzyć zarejestrowaną firmę.

 

2. Edycja zarej. firmy

Aby edytować firmę zarejestrowaną należy najechać myszką na symbol folderu znajdujący się przed firmą. Następnie kliknij na Edytuj Zarej. Firmę.

26-08-2022 10-32-38.jpg

Otwiera się takie samo okno jak w punkcie 1.1.

 

Ważne

Pola obowiązkowe na karcie Ogólne mogą być zmienione tylko przez Thinkproject.

 

Zrzuty ekranu są używane jako przykład. Interfejs Twojej platformy może wyglądać inaczej, ale proces pozostaje taki sam.

Need further help? Contact our Support Team