Tworzenie i edycja globalnych grup dystrybucji

Celem tego artykułu jest wyjaśnienie i zobrazowanie tworzenia globalnej grupy dystrybucji.

Utwórz globalną listę dystrybucyjną

Jako administrator możesz tworzyć nie tylko osobiste, ale i globalne listy dystrybucyjne. Są one następnie dostępne dla wszystkich użytkowników.

Aby utworzyć globalną grupę dystrybucji, przejdź do obszaru Kontakty za pośrednictwem opcji Nowy i wybierz opcje Utwórz grupę dystrybucji.

28-09-2022 13-14-54.jpg

Zostanie otwarty następujący ekran wprowadzania danych.

28-09-2022 13-19-08.jpg

Wprowadź nazwę dla grupy dystrybucyjnej i wybierz jako typ globalną grupę dystrybucyji. Jeśli Twój projekt jest wielojęzyczny, dla każdego języka należy podać nazwę grupy.

 

W zakładce grupa dystrybucji możesz wybrać użytkowników do swojej listy dystrybucyjnej i przypisać ich do pola Do lub do pola Dw. Aby to zrobić, kliknij jednego lub więcej użytkowników w polu po lewej stronie, tak aby byli podświetleni na niebiesko. Możesz wybrać wielu uczestników, używając klawisza CTRL.

 

Następnie kliknij w polu >> Do lub >> Dw na środku. Użytkownicy pojawią się wtedy w prawym polu Lista dystrybucyjna.
28-09-2022 16-31-30.jpg

Aby utworzyć dystrybucję, kliknij przycisk Utwórz.

Edycja grupy dystrybucji

Aby dostosować grupę dystrybucji, przesuń mysz nad symbol Folderu w obszarze Kontakty w sekcji Grupy dystrybucji. Następnie kliknij opcję Edytuj grupę dystrybucji.

28-09-2022 16-41-19.jpg28-09-2022 16-42-55.jpg

Otwiera się ekran wprowadzania danych. W zakładce Lista dystrybucyjna można dodać kolejnych użytkowników lub zaznaczyć już dodanych w polu po prawej stronie i usunąć ich z grupy dystrybucji za pomocą opcji Usuń zaznaczone.

28-09-2022 16-43-51.jpg

Na koniec kliknij Zapisz.

Need further help? Contact our Support Team