Organizacje

Organizacje służą jako jednostki administracyjne w globalnej administracji użytkownikami. Umożliwiają administratorom klientów logowanie się i konfigurowanie użytkowników. 

 

Organizacje są również wykorzystywane do wprowadzania wytycznych dotyczących haseł dostosowanych do potrzeb klienta.

1. Stwórz organizację

Organizacje są tworzone i zarządzane tylko przez wewnętrznego administratora Thinkproject. Wszystkie pola nie mogą być edytowane przez administratora organizacji.

a.png

 

2. Zobacz swoją własną organizację

Administrator organizacji może przeglądać zapisane ustawienia swojej organizacji.
blobid1.png

 • W sekcji General (Ogólne) widoczna jest nazwa organizacji oraz domeny, które należą do tej organizacji. W późniejszym czasie nowi użytkownicy, którzy się zarejestrują, zostaną automatycznie przypisani do swojej organizacji poprzez domeny, aby mógł nimi zarządzać administrator organizacji.

  • Odpowiednie profile użytkowników są wyświetlane za pomocą przycisków "Lista użytkowników" lub "Lista administratorów".
   screenshot-accounts.thinkproject.com-2022.08.25-11_16_13.png
 • W sekcji Bezpieczeństwo definiuje się politykę haseł dla użytkowników w tej organizacji. W szczegółach ustala się, czy hasło zawiera duże i małe litery, cyfry i znaki specjalne oraz jak długie musi być hasło.

  • Maksymalny wiek hasła określa, jak długo hasło jest ważne.

  • Historia haseł określa, że ostatnie X haseł nie może być ponownie użyte.

  • Jeśli użytkownik zmieni swoje hasło, polityka przechowywanych haseł jest używana do sprawdzenia, czy hasło jest wystarczające.
   blobid3.png
3. Tworzenie użytkowników organizacji

Użytkownicy utworzeni przez administratora organizacji są automatycznie członkami ich Organizacji. 

 

4. Powołanie administratorów organizacji

Administratorzy organizacji są powoływani tylko przez administratora wewnętrznego Thinkproject.

Zrzuty ekranu powinny być traktowane jako przykład. Interfejs Twojej platformy może wyglądać inaczej, ale proces pozostaje taki sam.

Need further help? Contact our Support Team