Tworzenie grup dystrybucyjnych

Ten artykuł powinien pomóc Ci w tworzeniu list dystrybucyjnych i korzystaniu z nich podczas adresowania wiadomości.

1. Tworzenie grupy dystrybucji

Jeśli musisz wielokrotnie zwracać się do tej samej grupy osób, możesz w tym celu stworzyć stałe listy mailingowe.

Aby stworzyć listę dystrybucyjną, musisz przejść do modułu Użytkownicy.
Tam w obszarze nawigacyjnym znajdziesz grupę dystrybucyjną. Przesuń mysz nad symbol filtra, a następnie wybierz "Utwórz grupę dystrybucyjną".
06-09-2022 14-54-05.jpg

Wpisz nazwę grupy dystrybucji.
06-09-2022 14-55-42.jpg

Wybierz żądanych członków w zakładce Grupa dystrybucyji i ustaw ich jako odbiorców (wybierz >> "Do") lub jako do wiadomości (wybierz ">> DW"). Aby dokonać wielokrotnego wyboru, przytrzymaj klawisz CTRL i wybierz osoby za pomocą kliknięcia.
06-09-2022 15-05-48.jpg

Aby zastosować zmiany, wybierz przycisk ">> Zapisz" dla istniejącej grupy dystrybucyjnej; dla nowo utworzonej grupy dystrybucyjnej wybierz ">> Utwórz". Następnie zostanie wyświetlona lista dystrybucyjna.

2. Wybierz grupę dystrybucji

Aby wybrać grupę dystrybucyjną, podczas adresowania wybierz "Grupa dystrybucji" w zakładce "Wiadomość" podczas tworzenia nowego dokumentu 06-09-2022 15-16-00.jpglub w preefiniowanym polu "wybierz powiadomienie do grupy".
06-09-2022 15-12-58.jpg

3. Edycja / usuwanie grupy dystrybucyjnej

Aby edytować / usunąć grupę dystrybucyjną należy najpierw otworzyć menu filtrów "Wszystkie" za pomocą poprzedzającego symbolu ▼, następnie najechać na symbol "Filtru06-09-2022 15-19-13.jpg" przed listą dystrybucyjną, która ma być edytowana i wybrać w menu kontekstowym "Edycja grupy dystrybucji".
06-09-2022 15-33-18.jpg

Aby zastosować zmiany, wybierz przycisk ">> Zapisz".

Zrzuty ekranu są używane jako przykład. Interfejs Twojej platformy może wyglądać inaczej, ale proces pozostaje taki sam.

Need further help? Contact our Support Team