Tworzenie użytkownika zewnętrznego

Ten artykuł pomoże Ci stworzyć i edytować użytkowników zewnętrznych.

1. Utwórz członka zewnętrznego jako kontakt

W tym celu przełącz się do modułu Użytkownicy i przejdź do opcji Nowy i Utwórz użytkownika zewnętrznego na szarym pasku menu głównego.
06-09-2022 15-44-45.jpg

Otworzy się nowe okno, wprowadź conajmniej wymagane informacje o użytkowniku (oznaczone *),
a następnie przejdź do drugiej zakładki Adresy zewnętrzne.
06-09-2022 15-49-15.jpg

Aby zapisać użytkownika zewnętrznego, wybierz przycisk "Utwórz".

 

Wskazówka:
Zaznaczenie Aktywności (domyślnie włączone)

Aktywowany: Użytkownik będzie otrzymywał powiadomienia na maila służbowego podanego w zakładce Adresy zewnętrze.
Dezaktywowany: Użytkownik nie będzie otrzymywał żadnej korespondecji mailowej. Używamy tylko w przypadku, kiedy nie chcemy aby użytkownik był informowany o danej akcji na projekcie.
06-09-2022 15-54-20.jpg

Załącznik do pliku

Aktywowany: Użytkownik będzie otrzymywał wszystkie pliki jako załączniki. (Uwaga: Może to prowadzić do dużej ilości danych w odpowiedniej skrzynce pocztowej i nie powinno być ustawione, jeśli istnieją ograniczenia ilości danych w firmowej skrzynce pocztowej).
Dezaktywowany: W wiadomości otrzymasz link do pobrania wszystkich plików. W razie potrzeby dokumenty można również pobrać jednym kliknięciem.
06-09-2022 15-54-20.jpg

 

Ważne:

W przypadku użytkownika zewnętrznego odbiorca nie otrzymuje informacji o logowaniu do platformy projektu. Funcjonalność Użytkownika zewnętrznego polega tylko i wyłącznie na otrzymywaniu korespondencji na projekcie (nie może zalogować się na projekt, tym samym tworzyć oraz opiniować dokumentów). Aby utworzyć login, należy skontaktować się z thinkprojektem lub administratorem projektu. (Dane kontaktowe można zwykle znaleźć w okienkach informacyjnych).

2. Edycja i zmiana członków zewnętrznych

Aby dostosować dane użytkowników zewnętrznych, wybierz filtr Zewnętrzni w module Użytkowników w obszarze Użytkownicy.
06-09-2022 16-14-27.jpg

Użyj symbolu "▼", aby obok członka wybrać "Edytuj" . W otwartym oknie możesz zmienić informacje o użytkowniku. Aby zastosować zmiany, wybierz przycisk ">> Zapisz".
06-09-2022 16-21-27.jpg

Zrzuty ekranu są używane jako przykład. Interfejs Twojej platformy może wyglądać inaczej, ale proces pozostaje taki sam.

Need further help? Contact our Support Team