Jak unieważnić dokument

Dokumenty nie mogą być  całowicie usuwane z platformy. Nieprawidłowe dokumenty mogą zostać unieważnione najczęściej przez administratora projektu, tym samym nie będą widziane przez żadnego użytkownika (poza osobami uprawnionym do unieważniania dokumentów). Za zgodą administratora, dokumenty unieważnione można przywrócić z powrotem.

Przejdź do swojego obszaru wiadomości w module "Dokumenty" i wybierz wiadomość, z którą został wysłany dokument. Otwórz wiadomość klikając na "symbol koperty".

30-08-2022 13-32-28.jpg

  1. Wybierz dokumenty, które mają być ustawione jako nieważne. Masz możliwość unieważnienia wszystkich lub tylko poszczególnych dokumentów z przesłanego pliku.
  2. W pasku menu wiadomości wybierz "Edytuj", a następnie "Unieważnij wybrane dokumenty".
  3. W nowym oknie należy wpisać przyczynę unieważnienia dokumentów i potwierdzić to przyciskiem "ok".

30-08-2022 13-34-15.jpg

Nieprawidłowy dokument jest teraz wyświetlany z przekreśloną niebieską linią. Zakończ proces poprzez "zamknięcie" komunikatu. Dokument nie jest już wyświetlany w filtrach. Znajdziesz go tylko w obszarze wiadomości, jeśli byłeś nadawcą lub odbiorcą. Nie można już jednak pobierać ani przeglądać plików.

30-08-2022 13-38-29.jpg

 

Need further help? Contact our Support Team