Moduł Home

Moduł Home Screen oferuje każdemu użytkownikowi możliwość ustawienia własnego szybkiego dostępu do wybranych filtrów w projekcie lub zewnętrznych adresów URL. Dzięki temu najważniejsze dla Ciebie dokumenty i linki można szybko i przejrzyście podsumować w jednym miejscu.

 

Po zalogowaniu się do projektu pojawia się ekran główny. Dostępne są puste pola do tworzenia linków związanych z projektem dla Twojego konta.

29-08-2022 10-18-55.jpg


Dodawanie skrótu

Aby dodać skrót do wybranego filtru na projekcie, wybierz przycisk "Dodaj element".

29-08-2022 10-22-23.jpg

Otworzy się teraz nowe okno, tam kliknij na Filtr dokumentów.
29-08-2022 10-23-47.jpg

Następnie można wybrać żądany blok dokumentu, typ dokumentu i przejść do żądanego podfiltru.

29-08-2022 10-23-47.jpg

Jeśli wybrałeś niewłaściwy Blok dokumentu, możesz cofnąć się o jeden krok, wybierając przycisk Blok dokumentu. I ten sam proces, jeśli miałeś wybrać nieprawidłowy Typ dokumentu

29-08-2022 10-41-55.jpg

 

 

Po przejściu przez każdy krok i wybraniu filtra końcowego, otrzymasz powiadomienie, że Skrót został pomyślnie utworzony i możesz go teraz wyświetlić na ekranie głównym.
29-08-2022 10-36-56.jpg

Dodaj zewnętrzny adres URL

Podobnie jak w poprzednim kroku wybieramy przycisk "Dodaj element" w prawym górnym rogu, w kolejnym oknie wybieramy External URL.

29-08-2022 11-32-52.jpg

Teraz wprowadź zewnętrzny adres URL oraz tytuł i wybierz Zapisz.
29-08-2022 11-35-36.jpg

Tutaj również pojawia się powiadomienie, a nowa zakładka jest od razu dostępna na ekranie głównym.
29-08-2022 11-36-36.jpg
blobid9.png

Usuwanie skrótu

Przesuń mysz na pole, które ma zostać usunięte. Kliknij na menu w prawym górnym rogu pola i wybierz Usuń

29-08-2022 11-42-36.jpg

Nieatywne filtry

Jeśli pojawi się informacja o braku moźliwości załadownia filtra, oznacza to, że ten filtr nie jest już dostępny i mógł zostać usunięty.

29-08-2022 15-49-52.jpg

Możesz usunąć to pole z ekranu głównego w sposób opisany w poprzednim kroku.

Need further help? Contact our Support Team