Desktop Connect

Celem tego artykułu jest dowiedzieć się, jak pobrać Desktop Connect, używać go poprawnie i radzić sobie z problemami, które mogą narastać. 

Desktop Connect służy do tego, abyś mógł edytować dokumenty otwarte na projekcie i zapisywać je bezpośrednio, bez konieczności pobierania dokumentu.

Możesz bezpośrednio zapytać swojego Administratora, czy na projekcie możliwe jest korzystanie z wtyczki Desktop Connect. Jeśli nie, a chciałbyś otrzymać ten produkt, proszę przedyskutuj to ze swoim Administratorem, który będzie musiał wysłać nam prośbę o aktywacje usługi.

Jak zainstalować program Desktop Connect

Najpierw należy pobrać plik Desktop connect, który znajduje się na dole tego artykułu.

Użytkownik musi mieć uprawnienia do odczytu i zapisu do wszystkich innych katalogów, które zostały wymienione w rozdziale "Katalogi".

Aktualizacja:

Instalacja aktualizacji działa jak instalacja początkowa. Użytkownik TP DC bazuje na instalacji instancji Thinkproject.

Rozróżnia się aktualizacje drobne i duże:

Drobne aktualizacje wprowadzają jedynie zmiany, które nie mają wpływu na bezpieczeństwo oprogramowania. Drobne aktualizacje nie muszą być instalowane.

Większe konwersje przychodzą jako duża aktualizacja i są odpowiednio ogłaszane. Muszą być one zainstalowane. Komunikacja między instancją TP a starszym klientem jest uniemożliwiona. W przypadku dużych aktualizacji klienci są zmuszeni do zainstalowania wymaganej aktualizacji.

Ustawienia językowe:

Interfejs programu: Zależny od systemu (interfejs programu jest otwierany przez Start > Thinkproject Desktop Connect

Komunikaty w komunikacji: język projektu thinkproject.

Informacje o instalacji dla administratora/informatyka

Konfiguracja serwera proxy:

Ustawienia proxy służą do podania przeglądarce lub oprogramowaniu klienckiemu, takiemu jak DESKTOP CONNECT, adresu sieciowego serwera pośredniczącego (zwanego serwerem proxy), który jest używany pomiędzy klientem a Internetem. Ustawienia proxy są powszechne w większości sieci korporacyjnych w celu łączenia się z Internetem.

Zazwyczaj DESKTOP CONNECT rozpoznaje ustawienia proxy automatycznie. Być może trzeba je skonfigurować ręcznie, korzystając z informacji od administratora sieci.

Ustawienia konfiguruje się w interfejsie programu (Start > Thinkproject Desktop Connect).

Możliwe ustawienia:

 • Brak proxy
 • Automatyczne wykrywanie
 • Ręczne ustawienie proxy
 • Bez uwierzytelniania
 • Opcjonalne uwierzytelnianie

Katalogi:

Install-Dir C:\Program Files (x86)\think project!\ DesktopConnect

MSI C:\Users\[USER]\AppData\Roaming\think project!\DesktopConnect\install

(only the installing admin)

Config-Dir C:\Users\[USER]\AppData\Roaming\think project!\DesktopConnect

Log-Files C:\Users\[USER]\AppData\Local\Temp\think project!\DesktopConnect\Log

Temp-Dir C:\Users\[USER]\AppData\Local\Temp\think project!\DesktopConnect

(working directory of the current file)

Uwaga w przypadku systemu Windows 10:

W niektórych przypadkach możliwe jest, że przy ustawieniach domyślnych nie można zapisać pliku w katalogu Temp-Dir. Ustawienie to należy zmienić w zakładce eksploratora "Widok" z zaznaczonym polem "Elementy ukryte".

Wskazówka: Plik konfiguracyjny leży również w katalogu programu C:‖Program files (x86)‖DesktopConnect. Stąd zostaje skopiowany do katalogu użytkownika (wraz z ustawieniami domyślnymi), jeśli jeszcze go tam nie ma. Podczas działania DESKTOP CONNECT plik będzie zawsze ładowany z katalogu użytkownika.

Debugowanie:

Po zainstalowaniu programu u klienta pewne informacje i ustawienia można skonfigurować, wpisując je w polu adresu przeglądarki:

tpdc://info                      Wywołuje interfejs programu

tpdc://tempdir                Pokazuje ścieżkę do katalogu roboczego                                                                                                          (C:\Users[USER]\AppData\Local\Temp\thinkproject!\DesktopConnect)

tpdc://checkmd5             Włączenie/wyłączenie testu sumy kontrolnej przed wysłaniem pliku

tpdc://splash                    Włączanie/wyłączanie ekranu powitalnego
                                          mceclip0.png

tpdc://configdir              Pokazuje ścieżkę do pliku konfiguracyjnego                                                                                                      (C:\Users\[USER]\AppData\Roaming\thinkproject!\DesktopConnect)

tpdc://config                   Wyświetla plik konfiguracyjny "tpDesktopConnect.exe.config" (w tym celu                                                    rozszerzenie pliku .config musi być domyślnie przypisane do edytora tekstu)

tpdc://filelog                   Pokazuje plik dziennika w edytorze

tpdc://logging                 Włączenie/wyłączenie maksymalnego poziomu rejestrowania

tpdc://stop                       Zatrzymuje klienta

tpdc://consolelog            Dla wsparcia drugiego poziomu: Config natychmiast zapisuje do konsoli

 

Aktywuj rejestrowanie:

Aby wszystko było rejestrowane i nie usuwało się automatycznie po załadowaniu, ustaw priority=”Max” in

C:\Users\[USER\[AppData\Roaming\think project!\DesktopConnect\tpDesktopConnect.exe.config):

mceclip1.png

jest to miejsce, w którym umieszczasz tekst, który chcesz, aby pojawił się podczas listy rozwijanej.

Workflow

Przetwarzanie plików ("w obie strony")

Po kliknięciu na ikonę edycji plik jest pobierany do lokalnego katalogu użytkownika. Aplikacja powiązana z tym typem pliku otwiera go automatycznie:

mceclip2.png

W obszarze paska zadań wyświetlany jest stan transferu plików:

mceclip3.png

Podczas edycji okno przeglądarki jest zablokowane:

mceclip4.png

Po zapisaniu pliku i zamknięciu aplikacji użytkownik klika "Edycja zakończona", po czym plik zostaje przesłany.

 

Szablony Word

Kliknij na Wyślij nowy.

Należy wypełnić właściwości, których wartości mają być przejęte do szablonu Worda.

Następnie klikamy na Utwórz W wyborze pliku.

mceclip5.png

Wypełnione wartości zostaną następnie przejęte do szablonu Worda.

Drukowanie

Klikając na ikonę drukarki, cała zawartość pliku zostaje wysłana na domyślną drukarkę.
mceclip6.png

 

Obsługa błędów

Firefox: Wybierz aplikację

Przy pierwszym użyciu Firefox musi zostać poinformowany, która aplikacja ma być użyta, gdy otwierany jest link do płyty TP. W tym przypadku musi być wybrany Think project DesktopConnect:
mceclip7.png

To ustawienie można później dostosować w ustawieniach Firefoksa w Opcje > Ogólne > Aplikacje:

mceclip8.png

Zapytanie o bezpieczeństwo w programie Internet Explorer:

W przeglądarce Internet Explorer dla adresu typu tpdc:// pojawia się następujące powiadomienie o zabezpieczeniach. Potwierdź ten dialog za pomocą opcji Zezwalaj.
mceclip9.png

Czasami pojawia się komunikat ostrzegawczy, który również należy potwierdzić. Oba dialogi można wyłączyć dla późniejszych połączeń.

Zapytanie o bezpieczeństwo w Google Chrome:

W Chrome należy potwierdzić następujący dialog zezwalający na protokół TP CD:
mceclip10.png

Jeśli użytkownik kliknął już na "Nie rób nic", może pojawić się efekt uboczny. Byłaby to po prostu informacja w prawym górnym rogu, którą można usunąć klikając na Zrobione.

Proxy-error:

ERROR_WINHTTP_AUTODETECTION_FAILED … PAC/WDAT not found

Jeśli otrzymasz ten komunikat (ERROR_WINHTTP_AUTODETECTION_FAILED) podczas pracy z DESKTOP CONNECT sprawdź ustawienia połączenia sieciowego. Najprawdopodobniej w systemie jest włączone wykrywanie autoproxy. Proszę ją wyłączyć.

Możesz to zrobić w Panelu sterowania > Opcje internetowe:
mceclip11.png

Przejdź do zakładki Połączenia i kliknij na ustawienia sieci LAN.

Wyłącz tutaj funkcję Auto-Proxy-Detection:

mceclip12.png

Nieudany transfer plików:

W przypadku, gdy transfer plików nie powiedzie się, użytkownik ma możliwość ponownego uruchomienia transferu plików lub zamknięcia klienta.

Aby uzyskać więcej szczegółów na temat błędu kliknij na nieudany transfer plików.

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się ze swoim administratorem.

 

Brak możliwości zapisu w systemie Windows 10:

W niektórych przypadkach może się zdarzyć, że - przy domyślnych ustawieniach - pliku nie da się zapisać w tempdir. Ustawienie to należy zmienić, zaznaczając pole wyboru Ukryte elementy w zakładce Widok okna eksploratora.

mceclip13.png

Adobe Acrobat nie zapisuje pliku w lokalizacji, w której znajduje się oryginalny plik:

Nie udało nam się ustalić, dlaczego niektóre Adobe Readery zapisują pliki w bieżącym folderze, a inne nie. Możesz jednak zmienić zachowanie tego, jak Adobe Acrobat Reader zapisuje pliki (s. następna strona).

 

 • Otwórz Adobe Acrobat Reader DC na swoim komputerze
 • Przejdź do Preferencji poprzez Edytuj
 • Przejdź do Zabezpieczenia (rozszerzone)
 • Usuń zaznaczenie pola obok opcji Podczas uruchomienia włącz tryb chroniony.
  mceclip14.png
 • Zaakceptuj ostrzeżenie klikając na Ok
 • Kliknij na Ok, aby zamknąć okno ustawień
 • Uruchom ponownie Adobe Acrobat Reader

Gdy użytkownik zapisuje plik PDF, który edytował w Adobe Reader, to po kliknięciu na Zapisz plik zostanie zapisany bezpośrednio, bez otwierania okna dialogowego "Zapisz jako". Nie ma już potrzeby wybierania odpowiedniej ścieżki do pliku.

Proszę pamiętać o wyjaśnieniu tego nowego zachowania użytkownikom - mogą być przyzwyczajeni do starego zachowania.

 

Ustawienia dla programów zewnętrznych

Adobe Acrobat Reader DC:

Wraz z wprowadzeniem programu Adobe Acrobat Reader DC, wersja 2015, Adobe Acrobat Reader domyślnie przechowuje pliki w Adobe Document Cloud.

Przed pierwszym użyciem DESKTOP CONNECT należy sprawdzić następujące ustawienie W programie Adobe Acrobat Reader

DC:

 • Otwórz Adobe Acrobat Reader DC na swoim komputerze
 • Przejdź do Preferencji poprzez Edytuj
  mceclip15.png
 • W kategorii Ogólne dezaktywuj opcję Pokazuj pamięć dostępną online podczas zapisywania plików.
  mceclip16.png
 • Teraz można rozpocząć korzystanie z programu DESKTOP CONNECT
 • W przypadku korzystania z DESKTOP CONNECT po raz pierwszy, należy sprawdzić, czy importowany plik zawiera komentarze i uwagi po sprawdzeniu go w programie Adobe Reader

Uwaga

Aktualna wersja Desktop Connect 3.0.8 działa tylko do 20 czerwca 2023 r. włącznie. włącznie z 11 lipca 2023 r. Począwszy od 12 lipca 2023 r. wymagana będzie obowiązkowa aktualizacja i wersja 3.1.0. Obie wersje można znaleźć na końcu tego artykułu. 

Need further help? Contact our Support Team